Zaznacz stronę

Inżynier Systemowy w F5 Networks

Grzegorz Kornacki

W branży teleinformatycznej od ponad 18 lat. Pomaga usługodawcom oraz operatorom telekomunikacyjnym w tworzeniu i wdrażaniu usług dodanych, bezpieczeństwa, distaster-recovery oraz szeroko rozumianej wirtualizacji i automatyzacji. Certyfikowany specjalista rozwiązań F5. Propagator technologii kontenerowych i metodyki CI/CD.

Bezpieczeństwo aplikacyjne w środowisku kontenerowym.

Praktyki Continuous Integration / Continuous Delivery dają developerom doskonałe narzędzia do szybkiego i efektywnego wdrażania nowych aplikacji bez konieczności ręcznego alokowania zasobów po stronie serwerów, sieci czy bezpieczeństwa. Dla działów bezpieczeństwa najistotniejsze jest zapewnienie ciągłości pracy aplikacji i zabezpieczenie przed wyciekiem danych, a praktyki CI/CD z uwagi na brak kontroli nad zmianami stanowią potencjalne zagrożenie.

  • Jak pogodzić konflikt interesów różnych działów IT?
  • Gdzie są granice odpowiedzialności?
  • Czy trzeba rezygnować z elastyczności i szybkości zmian na rzecz bezpieczeństwa?

Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas niniejszej prelekcji.