Zaznacz stronę

Paweł Suder

Zawodowo poruszam się w tematach takich, jak sieci oraz przetwarzanie danych w chmurze. Pracowałem jako deweloper rozwiązań sieciowych dla konkretnych przypadków użycia chmury, opartej o OpenStacka, używanych w firmach takich jak OVH czy AGH Cyfronet ACK. Pracowałem także jako wsparcie techniczne dla klientów biznesowych firmy Cisco, wspierając rozwiązania do zarządzania dostępem do sieci.

Swój rozwój naukowy związałem z Katedrą Informatyki na WIEiT (dawnie EAIiE), na AGH w Krakowie. Jako pracę inżynierskiej, prowadzoną przez dr inż. T. Szydło oraz dr inż. Ł. Czekierda, implementowałem obsługę protokołu komunikacyjnego na urządzenia sensorowe. Implementacja protokołu dostępna jest w repozytoriach projektu STOMP. W ramach pracy magisterskiej, prowadzonej pod nadzorem dr inż. Wojciecha Turka, opracowałem algorytm reaktywnego sterowania robotem mobilnym. Praca dyplomowa wykonywana była w ramach projektu CAPO. Obecnie kontynuuję naukę na Katedrze Informatyki, na AGH w Krakowie, jako doktorant. Tematem przewodnim jest przetwarzanie danych w chmurze.

3g, 4g, 5g… Co to jest? Czego oczekiwać?

5G, Edge Computing, NFV oraz inne tematy wokół sieci, pojawiały się wielokrotnie na różnych wydarzeniach związanych z rozwiązaniami chmurowymi. Użycie 5G pojawia się także w reklamach operatorów komórkowych oraz w nowych usługach, oferowanych klientowi. Czym jest to 5G? Czy to jest to samo? Jak tego używać? Jakich rozwiązań można oczekiwać wykorzystując 5G? Kolokwialnie ujmując: co my, klienci, będziemy z tego mieli? W prelekcji będę chciał się skupić na przedstawieniu, z punktu widzenia teoretycznego, co pojęcia: 5G, Edge, NFV/VNF, znaczą w ogólności i w odniesieniu do OpenStack oraz jaki jest obecnie stan wsparcia tych elementów w OpenStacku. Chcę wskazać (o ile takie istnieją) praktyczne zastosowania OpenStacka w miejscach, gdzie 5G jest obsługiwane oraz jakie to ma przełożenie na użycie OpenStacka dla klienta usługi opartej o OpenStacka.