Zaznacz stronę

Senior Software Engineer w Red Hat

Michał Dulko

Michał pracuje jako Senior Software Engineer w Red Hat i zajmuje się OpenStackiem od wydania Folsom, czyli ponad 6-ciu lat. W cyklach Newton, Ocata i Pike służył społeczności OpenStacka jako core reviewer w projekcie Cinder, gdzie skupiał się na dostępności, skalowalności i upgrade’owalności. Aktualnie zajmuje się podobnymi problemami w projekcie Kuryr, gdzie także jest core reviewerem.

Jego zainteresowania zawodowe to rozwiązania HA, zarządzanie klastrami i budowanie niezawodnych systemów rozproszonych.

OpenStack + Kubernetes + Docker? Ale właściwie co to znaczy?

Magnum, Kolla (Ansible i K8s), Kuryr, LOCI, Zun, Stackanetes, OpenStack-Helm, Fuxi, OpenStack Cloud Provider. Brzmi jak lista niezrozumiałych słów i skrótowców? OpenStack w kontenerach, na Kubernetesie, na nim Kubernetes korzystający z tego samego Cindera, a obok kolejny Kubernetes dzielący z OpenStackiem Neutrona – nie ma sensu? W takim razie ta prezentacja jest dla Ciebie! Jej celem jest wyjaśnienie jakie są use case’y integracji OpenStacka z Kubernetesem i ogólnie kontenerami oraz prezentacja projektów, które je implementują.

OpenStack to zbiór około 50-ciu projektów mających różnorodne zadania. Część z nich powstała na fali technologicznego zachłyśnięcia się konteneryzacją i Kubernetesem jako próby integracji OpenStacka z tymi rozwiązaniami. W tej prezentacji przedstawiony zostanie każdy z nich – jego historia, założenia, zasady działania, „kruczki” i obecny stan. Wszystko przedstawione przez osobę, która była wewnątrz społeczności OpenStacka gdy powstawały, rozwijały się i osiągały „production grade”.