Select Page

Software Engineer w Red Hat

Piotr Kopec

Piotr is a Software Engineer working at RedHat in Nova team. His firs experience with OpenStack starts in Grizzly release and with Ceph since Hammer release. Mainly involved in developemnt of TripleO project.

TripleO – config-download explained

TripleO project recently changed the architecture where it decouples creation of infrastractrue from cloud configuration. Now Ansible takse care of configuration of cloud instance while Heat manages the infrastructure. This enables users to deploy new changes in existing cloud environments much faster and makes troubleshooting problems much easier.

Projekt TripleO, wykorzystywany jako jedno z dostępnych narzędzi instalacji OpenStack’a, niedawno zmieniło nieco architekture i wprowadziło funkcje config-download – która odziela zarządznie infrastrukturą od konfiguracji. Teraz Ansible dba o poprawną konfigurację OpenStack’a a Head zarządza zasobami tej chmury. To pozwala na wprowadzanie nowych zmian szybciej i ułatwia troubleshooing konfiguracji.